Avís Legal · Cookies · Política de Privacitat

Vostè ha de saber:

En cumpliment amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives dels responsables d’aquesta web:

Denominació social: Carlota Lacasa Husillos
Domicili social: Lugar Mas Rovira s/n 08588 Sora, Barcelona
DNI: 25480047-A
E-mail: info@formatgeriamasrovira.com
Lloc web: www.formatgeriamasrovira.com

1. Objecte:

Carlota Lacasa Husillos (d’ara en endevant Formatgeria Mas Rovira) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document que regula l’ús del lloc web www.formatgeriamasrovira.com

A través de la web, Formatgeria Mas Rovira facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a traves de la web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, així com qualsevol altra disposició legal que fos oportuna.

Com a usuari, llegeixi atentament l’Avís Legal en qualsevol ocasió que entri a la web, ja que pot patir modificacions per canvis legals i perquè el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer a la web, sense que existeixi la obligació de pre-avís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficient la publicació al lloc web.

2. Condicions d’accés i ús de la web:

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web:

La visualització de la pàgina web per part de Formatgeria Mas Rovira té caràcter gratuït per a tots els usuaris.

2.2. Registre d’usuari:

Amb caràcter general la visualització de la pàgina web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i així, Formatgeria Mas Rovira condiciona l’ús d’alguns serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’usuari (formulari de contacte).

2.3. Veracitat de la informació:

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser real. A aquests efectes, l’usuari garantitza l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis de contacte. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a Formatgeria Mas Rovira permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real.

En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels prejudicis que causi al prestador o tercers.

2.4. Menors d’edat:

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment de pares, tutors o representants legals, responsables últims en tots els actes realitzats per menors al seu càrrec.

La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauràn d’establir als seus ordinadors, mecanismes, programes informàtics, filtres i bloquejos que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que sigui infalible, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la web:

L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i les bones costums. A tal efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, o que de qualsevol forma puguin inutilitzar, sobrecarregar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, grabacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

 1. Sigui contrària, despreci o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents.
 2. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la Llei, a la moral i a l’ordre públic.
 3. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatòris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 4. Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones.
 5. De qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestadors o de tercers, i constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3. Exclusió de garanties i responsabilitat:

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantitzar el correcte funcionament els 365 dies de l’any les 24 hores del dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturales, vagues o circumstàncies semblants que fagin impossible l’accés a la pàgina.

Formatgeria Mas Rovira no otorga cap garantia ni es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir arrel de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web i els seus serveis o continguts, de l’existència de virus, programes maliciosos o contraris a aquest Avís Legal, o la falta de qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa resposable sota cap circumstància dels danys que puguin causar l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4. Cookies:

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per tal de dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per el correcte funcionament i visualització de la pàgina.

Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficaç la navegació i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzen per a la recollida d’informació.

L’utilització de cookies ofereix avantatges, per exemple:

 1. Facilitar a l’usuari la navegació i accés als diferents serveis que ofereix la web.
 2. Evitar a l’usuari la configuració de les característiques generals predefinides cada cop que accedeix al lloc web.
 3. Afavorir la millora del funcionament i dels serveis prestats a través d’aquest lloc web, després del corresponent anàlisi de la informació obtinguda.

5. Enllaços (links):

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Donat que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts per tercers, Formatgeria Mas Rovira no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contradir la legislació nacional i internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, a foros, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre medi que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant, i en cumpliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa a la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral o ordre públic. En cas de que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es demana ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web. 

6. Protecció de dades personals – Política de Privacitat:

El prestador està profundament compromès amb el cumpliment de la normativa de protecció de dades personals i garantitza el cumpliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades.

Formatgeria Mas Rovira, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa al Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i per la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’àmbit tècnic i organitzatiu, per tal de garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Finalitat del tractament:

Les seves dades personals només s’utilitzaràn per a les següents finalitats:

 1. Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.
 2. Remetre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre medi electrònic o físic, en cas de que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció (si n’hi ha) a la newsletter.
 3. Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
 4. Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari.
 5. Utilitzar les seves dades per contactar-lo, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
 6. Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

D’acord amb la LSSICE, Formatgeria Mas Rovira no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà el prestador, l’usuari té la possibilitat de cancelar el seu consentiment exprés de rebre les nostres notificacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaràn mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancelació o oposició, o limitació al tractament. No obstant, consevarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el plaç màxim de 2 anys per si fós el que cas de ser requerit pels Jutjats i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

Legitimació del tractament:

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment otorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de registrar-se o rebre informació dels productes o serveis del prestador.

Destinataris de cesions o transferències:

Formatgeria Mas Rovira no porta a terme cap cesió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forçes i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense prejudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comisió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà únicament la que disposi en aquest moment el prestador.

Informació addicional:

 • Mesures de seguretat:

Les dades que ens faciliti es tractaràn de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament i registre a fitxers, programes, sistemes o equips, locals o centres cumpleixen els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 • Idioma:

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat i avís legal és el català. Per tant, en cas de que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

 • Canvis en la present política de privacitat:

Formatgeria Mas Rovira es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

7. Propietat intel·lectual i industrial:

El lloc web, incloent a títol enunciatiu pero no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, imatges i/o gràfics, són propietat del prestador o, en cas que fós necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la que siguin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Formatgeria Mas Rovira serà considerat un incompliment greu dels drets de la propietat intel·lectual i industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertànyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués succeïr respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició al lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic info@formatgeriamasrovira.com

8. Llei aplicable i jurisdicció:

Per a la resolució de controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es someten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals que pertoquin.

9. Canvis en el present avís legal:

Formatgeria Mas Rovira es reserva el dret a modificar el present avís legal per tal d’adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials.

On trobar-nos?

Formatgeria Mas Rovira
Mas Rovira · 08588 · Sora (Barcelona)

Contacta amb nosaltres:

Telèfon: +34 626 368 333
E-mail: info@formatgeriamasrovira.com

© 2020 Formatgeria Mas Rovira    ·    Avís legal    ·    Disseny web AB